Spinel Soda

I. Nasze zobowiązanie dotyczące ochrony prywatności

 1. W Spinel Trade Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Gromadzka 46A, Kraków 30-719, dalej „my” i/lub „Spinel Soda” i/lub „Spinel Trade”, szanujemy Państwa prywatność. Spinel Soda jest administratorem Państwa danych osobowych.

 

 1. Spinel Soda zobowiązuje się do postępowania z danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, włączając Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także zgodnie z obowiązującymi lokalnym przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Aby lepiej chronić Państwa prywatność, przekazujemy niniejszą politykę („Polityka prywatności”), w której informujemy o naszych praktykach dotyczących informacji oraz przedstawiamy przysługujące Państwu prawa dotyczące pozyskiwania i wykorzystywania przez nas Państwa danych.

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności dostępna jest na stronie głównej w naszej witrynie internetowej oraz w każdym punkcie, gdzie Państwa dane osobowe mogą być gromadzone, np. podczas zakupów w naszej witrynie lub podczas dołączenia do naszej bazy danych klientów w celu subskrypcji newslettera.

 

 1. Stanowczo zalecamy Państwu zapoznanie się z niniejszą Polityką i upewnienie się, że w pełni rozumieją Państwo nasze praktyki odnośnie danych osobowych przed uzyskaniem dostępu do lub skorzystaniem z naszych usług. Jeżeli będą chcieli się z nami Państwo kontaktować, nie chcąc podawać swojej tożsamości lub używając pseudonimu, w miarę możliwości zezwolimy na taki kontakt.

 

 1. Jeżeli przeczytali Państwo i rozumieją naszą Politykę prywatności, ale nie akceptują naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, powinni Państwo niezwłocznie opuścić naszą witrynę oraz zaprzestać korzystania z naszych Usług. Jeżeli po przeczytaniu niniejszej Polityki prywatności pojawią się jakiekolwiek pytania z nią związane, prosimy o kontakt pod adresem info@spinelsoda.pl.

 

II. Ważne informacje

 1. Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie Państwu, jakie informacje gromadzimy oraz w jakich sytuacjach, dlaczego i w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Znajdą tu też Państwo informacje o przysługujących Państwu ustawowych prawach. Niniejsza Polityka prywatności nie zastępuje warunków umów zawartych z nami ani Państwa praw na mocy RODO i innych obowiązujących lokalnych przepisów o ochronie prywatności.

 

 1. Ochrona prywatności osób małoletnich ma szczególnie ważne znaczenie. W związku z tym nigdy nie gromadzimy ani nie przechowujemy w naszej witrynie ani w trybie offline informacji o osobach, które zgodnie z naszą wiedzą są niepełnoletnie. Żadna część naszej witryny nie jest również skierowana do osób niepełnoletnich. Rodzice i opiekunowie powinni nieustannie nadzorować działania swoich dzieci. W przypadku, gdy dowiemy się, że zgromadzone lub otrzymane przez nas dane osobowe należą do osoby niepełnoletniej, a rodzic nie wyraził na to zgody, usuniemy takie informacje. W przypadku podejrzeń, że otrzymaliśmy lub posiadamy informacje o osobie niepełnoletniej, prosimy o kontakt pod adresem info@spinelsoda.pl.

 

 1. Proszę pamiętać, że w naszej witrynie znajdują się linki do stron internetowych osób trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności. W przypadku odwiedzania takich stron należy zapoznać się z ich odnośnymi politykami prywatności. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do praktyk stron trzecich w zakresie ochrony prywatności ani wykorzystywania informacji.

 

 1. Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie i inne technologie śledzenia danych w celu automatycznego gromadzenia określonych danych dotyczących interakcji z użytkownikami. Niektóre z takich informacji mogą zawierać dane osobowe. Więcej informacji na temat danych, jakiego gromadzimy z wykorzystaniem plików cookie i technologii śledzenia danych, można znaleźć w punkcie X.

 

III. Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób?

 1. Dane osobowe są gromadzone, gdy dobrowolnie przekażą je Państwo za pośrednictwem formularza internetowego, zarejestrują się, będą korzystać z naszej witryny lub naszych usług online. Nasza witryna automatycznie gromadzi określone dane dotyczące interakcji z użytkownikami, które ułatwiają obsługę, zarządzanie i planowanie. Niektóre informacje, które mogą stanowić dane osobowe (np. rodzaj przeglądarki, system operacyjny, adres IP, nazwa domeny, liczba odwiedzin w witrynie, daty odwiedzin w witrynie, data i godzina przesłania zapytania online, czas potrzebny na pobranie żądanych informacji, kody błędów generowane podczas interakcji przeglądarki z naszą witryną i czas spędzony w naszej witrynie), mogą być gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzenia danych – wszystkie w formie zanonimizowanej. Gromadzone mogą być również informacje zagregowane (np. ile razy użytkownicy logują się do naszej witryny). Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie i technologii śledzenia danych można znaleźć w punkcie X.

 

 1. W przypadku rejestracji w naszej witrynie, kontaktu z nami (jako osoba fizyczna) lub zakupu produktów lub usług z naszej witryny możemy gromadzić Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe (łącznie „dane identyfikacyjne”); informacje o Państwa gospodarstwie domowym („dane o strukturze gospodarstwa domowego”); nawykach konsumenckich Państwa i członków Państwa gospodarstwa domowego („dane konsumenckie”); informacje o urządzeniu służącym do uzyskania dostępu do naszej witryny lub naszych usług online („dane o urządzeniu”); informacje płatnicze i dane karty płatniczej („dane płatnicze”); informacje niezbędne do konfiguracji Państwa konta Spinel Soda i uzyskania do niego dostępu („dane logowania”).

 

 1. W przypadku rejestracji lub kontaktu z nami w imieniu Państwa firmy możemy gromadzić dane identyfikacyjne firmy, dane identyfikacyjne przedstawiciela firmy, informacje o strukturze firmy i dane o konsumpcji, dane dotyczące urządzenia, dane płatnicze i dane logowania.

 

 1. W przypadku kontaktu z nami z wykorzystaniem innych metod offline w celu zakupu naszych produktów lub usług, lub korzystania z co najmniej jednego z kanałów komunikacji w trybie offline gromadzimy dane identyfikacyjne i dane płatnicze niezbędne do sprzedaży i dostarczenia towarów i usług lub do udzielenia odpowiedzi na zapytanie/skargę oraz – o ile jest to konieczne – do obsługi i realizacji zamówienia i bieżącego świadczenia naszych usług.

 

 1. W przypadku kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych, np. Water Blog, Recipe Site, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, gromadzimy dane logowania i wszelkie dane osobowe dobrowolnie przez Państwa przekazane, takie jak opinie na blogu, przesłane przepisy lub wiadomości opublikowane na stronach naszych mediów społecznościowych. Jeżeli przesyłają Państwo treści, włączając Państwa dane osobowe, do sieci społecznościowej, będą one podlegały warunkom korzystania z takiej sieci oraz obowiązującej tam polityce prywatności, nawet jeżeli Państwa post będzie publikowany na oficjalnej stronie Spinel Soda w danej sieci społecznościowej. Takie warunki korzystania ani polityki prywatności nie podlegają naszej kontroli ani weryfikacji. W związku z tym przed przesłaniem swoich danych osobowych należy zapoznać się z treścią takich dokumentów.

 

 1. Jeżeli aplikują Państwo na jeden z wakatów opublikowanych na naszych stronach z ofertami pracy, przesyłając nam swoje dane kontaktowe i CV („dane osobowe kandydata do pracy”) za pośrednictwem odnośnej aplikacji w naszej witrynie lub innych udostępnionych przez nas kanałów komunikacji (np. media społecznościowe), gromadzimy takie dane osobowe kandydata do pracy w celu rozpatrzenia Państwa zgłoszenia.

 

IV. W jakich celach wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 1. W celu dostarczania naszych produktów i świadczenia naszych usług gromadzimy dane osobowe, aby oferować Państwu produkty i/lub usługi i ich funkcje. Możemy wykorzystywać zgromadzone informacje w celu zatwierdzenia Państwa zamówienia lub subskrypcji, przetworzenia Państwa płatności (np. miesięcznej opłaty w przypadku subskrypcji) i dostarczania zamówionych produktów i subskrybowanych usług. Wykorzystujemy również Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do obsługi i realizacji Państwa zamówienia i zapewnienia wsparcia. Wykorzystujemy również takie informacje do celów zarządzania klientami, utrzymywania relacji z Państwem, aby zapewnić najwyższej jakości obsługę.

 

 1. W celu weryfikacji Państwa tożsamości możemy wykorzystać pozyskane od Państwa informacje w celu weryfikacji Państwa tożsamości. Możemy też wykorzystać te informacje, aby założyć i skonfigurować Państwa konto, zweryfikować lub ponownie nadać Państwu hasło, rejestrować Państwa aktywność lub się z Państwem kontaktować.

 

 1. W wewnętrznych celach biznesowych aby doskonalić nasze produkty w celu dostosowania ich do potrzeb naszych klientów oraz czerpać informacje w zakresie możliwych ulepszeń. Ppodnosić jakość naszych usług i dostosowywać je do potrzeb użytkowników. Niektóre z informacji (w szczególności informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzenia danych) pomagają nam ulepszać naszą witrynę; oraz wykrywać oszustwa i inne niewłaściwe działania oraz monitorować integralność treści w naszej witrynie.

 

 1. W celu rozpatrywania podań o pracę gromadzimy dane osobowe kandydatów do pracy wyłącznie do wewnętrznych celów rekrutacyjnych Spinel Soda, włączając: identyfikację kandydatów, ocenę ich podań, podejmowanie decyzji o zatrudnieniu oraz telefoniczny lub pisemny kontakt z kandydatami.

 

 1. W celu komunikacji z Państwem wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby odpowiadać na Państwa zapytania i/lub skargi dotyczące naszych produktów lub usług, oraz aby przekazywać ważne informacje dotyczące Państwa konta i produktów, np. poinformować o przyjęciu płatności lub przetworzeniu zamówienia.

 

 

V. Do celów marketingu bezpośredniego

 1. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, włączając informacje dotyczące Państwa zamówienia, np. Państwa adres, w celach marketingu bezpośredniego. Możemy, na przykład, przesyłać Państwu wiadomości e-mail, informując o nowościach i aktualizacjach dotyczących naszych produktów i usług. Takie informacje mogą mieć formę wiadomości e-mail, przesyłek pocztowych, SMS-ów, rozmowy telefonicznej lub spersonalizowanych reklam w Internecie. Przed przesłaniem Państwu takich informacji marketingowych wystąpimy o Państwa zgodę.

 2. W celu ochrony Państwa prywatności oraz zapewnienia pełnej kontroli nad sposobami wykorzystania Państwa danych osobowych do celów marketingowych, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę na marketing bezpośredni, gdy kontaktują się Państwo z nami w związku z produktem lub usługą, otrzymują od nas wiadomość e-mail, SMS lub innego rodzaju bezpośrednią komunikację marketingową , lub kontaktują się z nami bezpośrednio, aby wycofać taką zgodę.

 3. W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z wszelkich form marketingu bezpośredniego — w tym celu można kliknąć łącze do rezygnacji w każdej wiadomości wysłanej po uzyskaniu Państwa zgody, zmieniając ustawienia prywatności na swoim koncie Spinel Soda lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@spinelsoda.pl z informacją o wycofaniu uprzednio udzielonej zgody. Aby przejrzeć lub zaktualizować przekazane nam informacje, należy kliknąć „mój profil” na stronie głównej naszej witryny i zmienić dane. Jeżeli wcześniej nie pojawił się monit o podanie adresu e-mail i hasła, przed wprowadzeniem zmian poprosimy o ich podanie, aby uniemożliwić osobom postronnym uzyskiwanie dostępu do Państwa danych osobowych i ich modyfikację.

 4. Staramy się ograniczać marketing bezpośredni do uzasadnionego i umiarkowanego zakresu, wysyłając do Państwa wiadomości, które zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami mogą być dla Państwa interesujące lub istotne.

 

 

VI. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy, wykorzystujemy lub udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, gdy mamy pewność, że:

 1. Wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy lub podjęcia działań mających na celu zawarcie z Państwem umowy. Na przykład, aby dostarczyć Państwu nasze produkty lub usługi, konieczne będzie przetworzenie określonych danych osobowych, takich jak Państwa adres, numer telefonu, dane identyfikacyjne i dane płatnicze w celu utworzenia konta użytkownika i realizacji Państwa zamówienia. Ponadto przetwarzamy dane w celu poznania naszego klienta i utrzymywania z Państwem relacji, aby zapewnić najwyższej jakości obsługę. W tym przypadku podstawę prawną stanowi art. 6(1)(b) RODO, a w stosownych przypadkach nasze prawnie uzasadnione interesy w celu zapewnienia takiej obsługi – art. 6(1)(f) RODO; lub

 

 1. Wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji uzasadnionych prawnie interesów naszej spółki w celu dostarczania naszym klientom produktów i usług, pod warunkiem, że zawsze wykorzystujemy takie dane w sposób współmierny z poszanowaniem Państwa praw do ochrony prywatności. Na przykład, zawsze dążymy do ulepszania naszych produktów i usług, aby dostosowywać je do potrzeb naszych klientów oraz sprzedawać je aktualnym i potencjalnym klientom. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe, np. informacje o nawykach konsumenckich, informacje o urządzeniu i strukturze gospodarstwa domowego oraz czerpiemy informacje dotyczące możliwych ulepszeń. Przetwarzamy takie dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa powyżej – art. 6(1)(f) RODO; lub

 

 1. Wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu spełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego lub regulacyjnego. Na przykład, w celu prowadzenia odpowiedniej dokumentacji biznesowej, na potrzeby realizowania wniosków organów publicznych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji lub w inny sposób wymaganych przez prawo – podstawę prawną stanowi art. 6(1)(c) RODO; lub

 

 1. Udzielili Państwo zgody na wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych w tym celu (np. w przypadku subskrypcji dodatkowych usług) – podstawę prawną stanowi art. 6(1)(a) RODO. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, mogą Państwo w dowolnym momencie ją wycofać, tym samym uniemożliwiając przetwarzanie takich danych. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

VII. W jaki sposób chronimy i przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

 

 1. Bezpieczeństwo danych

 

Aby zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do informacji, zapewnić dokładność danych oraz prawidłowe ich wykorzystanie wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia gromadzonych przez nas informacji. Do podejmowanych przez nas działań należą: zobowiązanie naszych pracowników i usługodawców do zachowania poufności, niszczenie lub trwała anonimizacja danych osobowych, gdy nie są już niezbędne do celów, do których zostały pozyskane. Spinel Soda będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, poufności lub integralności przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych oraz w przypadkach, gdy uznamy to za stosowane lub będziemy do tego zobowiązani na mocy RODO lub obowiązujących lokalnych regulacji w zakresie ochrony prywatności – poinformujemy Państwa w wiadomości e-mail, SMS-ie lub za pośrednictwem widocznego komunikatu w naszej witrynie w możliwie najkrótszym czasie oraz bez zbędnej zwłoki.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest jednak częściowo uzależnione od zabezpieczeń na urządzeniu używanym do komunikacji z nami, zabezpieczeń danych logowania oraz zabezpieczeń zapewnianych przez dostawcę usług internetowych. To Państwo ponoszą odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich nazwy użytkownika, danych logowania i hasła Spinel Soda. Prosimy o nieudostępnianie nazwy użytkownika, danych logowania ani hasła osobom trzecim.

 

 1. Przechowywania danych

 

Możemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne i dozwolone przez prawo – jest to zależne od rodzaju danych i celów, w jakich mogą być przez nas wykorzystywane i ujawniane. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do dostarczania naszych produktów i usług, a po tym czasie w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. w związku z przechowywaniem faktur) lub w innych celach, takich jak rozwiązywanie ewentualnych sporów, odpowiadanie na skargi lub wznowienie subskrypcji.

Ponadto stosujemy politykę przechowywania danych, która ma zastosowanie do powierzonych nam informacji. Jeżeli Państwa dane nie będą już potrzebne, zapewnimy ich bezpieczne usunięcie lub zanonimizowanie.

Należy pamiętać, że Spinel Soda może przechowywać przekazane nam dane osobowe kandydatów do pracy przez okres dłuższy niż dwa lata od momentu obsadzenia lub zamknięcia danego stanowiska, jeżeli uzyskano zgodę na takie przechowywanie. Dzięki temu możemy ponownie rozpatrzeć kandydatury pod kątem innych stanowisk i możliwości w Spinel Soda, wykorzystując przesłane dane kandydatów w przypadku kolejnych podań o pracę; a jeżeli kandydat zostanie zatrudniony – do dalszych celów zatrudnienia i celów biznesowych związanych z jego pracą w Spinel Soda. Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do wcześniej przesłanych danych osobowych kandydata do pracy, zaktualizować je, żądać ich usunięcia z systemów Spinel Sodalub skorzystać z przysługujących Państwu praw na mocy RODO, prosimy o kontakt pod adresem info@spinelsoda.pl

 

VIII. Możemy udostępniać Państwa dane osobowe

 

 

Spinel Soda może udostępniać Państwa dane osobowe stronom trzecim (lub w inny sposób zezwalać na dostęp do nich) wyłącznie w następujących przypadkach w sposób określony poniżej:

 

 1. Innym podmiotom powiązanym Spinel Soda w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

 

 1. Stronom trzecim, którym dany podmiot Spinel Soda zleca wykonanie całości lub części swoich działań operacyjnych. Celem takiego przekazania danych jest pomoc w zarządzaniu naszą działalnością i świadczeniu usług. Na przykład, możemy przekazać usługodawcy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i dostarczenia zamówionego produktu. Inne sytuacje obejmują przekazanie danych dostawcom usług e-marketingowych, usług hostingowych i innym dostawcom technologii informacyjno-komunikacyjnych. Proszę pamiętać, że nigdy nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych stronom trzecim. Takie strony trzecie zobowiązały się do przestrzegania ograniczeń dotyczących poufności oraz do wykorzystywania danych osobowych, które udostępniamy lub które gromadzą w naszym imieniu, wyłącznie do celów świadczenia usług określonych w umowie.

 

 1. Mamy prawo ujawniać Państwa dane osobowe stronom trzecim w przypadku, gdy:

 

zobowiązuje lub upoważnia nas do tego prawo;

udzielili Państwo wyraźnej zgody na takie ujawnienie; lub

jesteśmy upoważnieni do ujawnienia informacji na mocy RODO i obowiązujących lokalnych przepisów o ochronie prywatności.

Możemy również ujawniać stronom trzecim dane osobowe lub inne informacje przekazane przez Państwa lub Państwa dotyczące w związku z fuzją, przejęciem, upadłością lub sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji procesu.

 

 

IX. Globalne przekazywanie danych osobowych

 

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane poza Państwa miejscem zamieszkania, do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których obowiązują inne standardy ochrony danych osobowych. Podejmiemy odpowiednie działania w celu zapewnienia, że przekazywanie danych osobowy odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO, oraz z zapewnieniem ochrony Państwa praw do prywatności i Państwa interesów. Przekazywanie danych jest ograniczone do krajów, które zostały uznane za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony prawnej, lub sytuacji w stosunku do których mamy pewność, że istnieją alternatywne rozwiązania stanowiące odpowiednie zabezpieczenia na mocy RODO, chroniące Państwa prawo do prywatności. W tym celu:

 

 1. Zapewnimy, że przekazywanie danych w obrębie Spinel Soda i jej podmiotów powiązanych będzie objęte umową zawartą między członkami Grupy Spinel Soda (umowa wewnątrzgrupowa), która zobowiązuje każdego członka do zapewnienia, że dane osobowe objęte zostaną odpowiednią i spójną ochroną prawną w ramach Grupy, np. poprzez włączenie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję lub równorzędnych;

 

 1. W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych poza Spinel Soda, włączając przekazanie danych stronom trzecim, które pomagają nam dostarczać nasze produkty i usługi, uzyskamy od nich zobowiązania umowne w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, np. poprzez włączenie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję lub równorzędnych;

 

 1. W przypadku wezwań do udzielenia informacji otrzymanych od organów ścigania lub organów regulacyjnych, przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych zostaną one przez nas dokładnie sprawdzone pod kątem ich zgodności z prawem.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat stosowanych zabezpieczeń lub, o ile to możliwe, kopię właściwego dokumentu, prosimy o kontakt pod adresem info@spinelsoda.pl.

 

 

X. Wykorzystanie plików cookie i innych technologii śledzenia danych

 

 

Spinel Soda korzysta z określonych technologii monitorowania i śledzenia danych (takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, piksele, znaczniki i skrypty). Takie technologie są wykorzystywane w celu bieżącego zapewnienie, świadczenia i doskonalenia naszych usług oraz zapewnienia naszym klientom lepszej obsługi. Na przykład, takie technologie umożliwiają nam zapamiętanie preferencji i uwierzytelnionych sesji naszych klientów; lepsze zabezpieczenie naszych usług, określanie problemów technicznych, trendów wśród użytkowników i skuteczności naszych kampanii oraz monitorowanie i doskonalenie ogólnej wydajności naszych usług.

 

Więcej informacji na temat naszej Polityki plików cookie można znaleźć tutaj: [dodać link do Polityki plików cookie].

 

XI. Prawa przysługujące w odniesieniu do danych osobowych

Osobom fizycznym przysługują następujące prawa na mocy RODO i obowiązujących lokalnych przepisów o ochronie prywatności:

 

prawo do uzyskania dostępu, np. w formie kopii, do swoich danych osobowych, które przechowujemy;

prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, które przechowujemy;

prawo do żądania korekty błędów w Państwa danych osobowych w celu zapewnienia, że przechowywane przez nas dane są dokładne, aktualne, kompletne i istotne oraz nie wprowadzają w błąd. Proszę pamiętać, że mogą Państwo samodzielnie skorygować, zaktualizować lub usunąć określone części swoich danych osobowych lub całkowicie zdezaktywować swoje konto Spinel Soda w ustawieniach konta; oraz

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego biuro mieści się przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przed ujawnieniem wnioskowanych danych osobowych możemy prosić o podanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości oraz zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadkach dozwolonych przez prawo zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty, na przykład, w przypadku wniosków, które mają ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

 

W celu wykonania swoich praw prosimy o kontakt pod adresem info@spinelsoda.pl.

 

 

XII. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

 

 

Okresowo możemy wprowadzać do niniejszej Polityki prywatności zmiany w celu zapewnienia jej zgodności z aktualnie obowiązującymi wymogami prawnymi i sposobem prowadzenia naszej działalności. Prosimy o regularne sprawdzanie tych stron w celu zapoznania się z najnowszą wersją Polityki prywatności.

 

 

XIII. Dane kontaktowe

 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail info@spinelsoda.pl, również w sprawie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, chęci wykonania swoich praw zgodnie z punktem 11 lub złożenia skargi dotyczącej ochrony Państwa prywatności.

 

Rozpatrzymy Państwa skargę i postaramy się odpowiedzieć na nią możliwie najszybciej oraz zgodnie z wymogami prawa.

 

Polityka plików cookie

Spinel – Polityka plików cookie

 

I. W jaki sposób korzystamy z plików cookie?

Nasza witryna Spinel Soda („witryna”) wykorzystuje różne rodzaje plików cookie, które pozwalają nam odróżnić Państwa od innych użytkowników naszej witryny oraz zapewniać dobre warunki przeglądania naszej witryny i je doskonalić.

 

Korzystamy z plików cookie w celu dostarczenia treści i zapewnienia funkcjonalności witryny (ściśle niezbędne pliki cookie) oraz – za Państwa zgodą – w celu spersonalizowania treści i reklam, które pojawiają się podczas odwiedzania naszej witryny, i analizowania ruchu w naszej witrynie. Ponadto udostępniamy naszym reklamodawcom i analitykom informacje o sposobach, w jakich korzystają Państwo z naszej witryny. Takie informacje mogą zostać przez nich połączone z innymi danymi, które im Państwo przekazali lub które zostały pozyskane, gdy korzystali Państwo z ich usług. Państwa uprzednia zgoda jest konieczna, abyśmy mogli wykorzystywać niektóre z plików cookie – patrz punkt 4 poniżej. Wcześniej udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

 

Przeglądanie większości sekcji naszej witryny nie wymaga włączenia obsługi plików cookie. Jednakże włączenie obsługi plików cookie umożliwia bardziej dostosowane do Państwa preferencji przeglądanie witryny i jest konieczne do funkcjonowania niektórych sekcji naszej witryny. W większości przypadków nie pozyskujemy żadnych Państwa danych osobowych za pośrednictwem plików cookie.

 

Aby uzyskać więcej informacji o niniejszej Polityce plików cookie, prosimy o kontakt pod adresem info@spinelsoda.pl.

 

Ustawienia plików cookie, które będą umieszczane na podczas wizyty w naszej witrynie, można zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

 

II. Kluczowe pojęcia

Własne pliki cookie to pliki instalowane przez stronę internetową odwiedzaną przez użytkownika (np. pliki cookie umieszczane przez www.spinelsoda.com).

 

Pliki cookie stron trzecich to pliki cookie instalowane przez domenę niebędącą domeną strony internetowej odwiedzanej przez użytkownika. Jeżeli użytkownik odwiedza stronę internetową, a inny podmiot instaluje plik cookie za pośrednictwem tej strony, jest to plik cookie strony trzeciej.

 

Stałe pliki cookie to pliki cookie, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w danym pliku. Są aktywowane podczas każdej wizyty na stronie internetowej, na której utworzono dany plik cookie.

 

Pliki cookie sesji są to pliki cookie, które umożliwiają administratorom strony powiązanie działań użytkownika z sesją przeglądarki. Sesja przeglądarki rozpoczyna się w momencie otworzenia przez użytkownika okna przeglądarki, a kończy w momencie jego zamknięcia. Pliki cookie sesji są tymczasowe. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie pliki cookie sesji są usuwane.

 

Proszę pamiętać, że serwisy stron trzecich, które umieszczają pliki cookie lub korzystają z innych technologii śledzenia danych za pośrednictwem naszych usług, mogą regulować własne zasady gromadzenia i przechowywania informacji. Takie praktyki nie są objęte naszą Polityką prywatności, a my nie mamy nad nimi kontroli.

 

W szczególności, korzystamy z usług Google Analytics, dzięki którym możemy ocenić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Takie informacje mają kluczowe znaczenie dla ciągłego doskonalenia funkcjonalności naszej witryny. Mogą być przechowywane od 30 minut do dwóch lat. Informacje generowane przez takie pliki cookie dotyczące sposobów, w jaki użytkownicy korzystają z naszej witryny (włączając adres IP) są przekazywane i przechowywane przez Google Inc na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na temat takiego przetwarzania można znaleźć w odpowiednich politykach prywatności Google Inc.

 

III. Zmiana ustawień plików cookie

Preferencje dotyczące plików cookie w naszej witrynie można zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. Pliki cookie można również zablokować, włączając ustawienie w przeglądarce pozwalające na odrzucenie wszystkich lub niektórych plików cookie. Jednak w przypadku zablokowania w ustawienia przeglądarki wszystkich plików cookie (w tym ściśle niezbędnych plików cookie), część lub całość naszej witryny może nie być dostępna.

 

Proszę pamiętać, że przeglądarki internetowe pozwalają na zmianę ustawień plików cookie. Ustawienia zazwyczaj można znaleźć w zakładce „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki. Pod poniższymi linkami można znaleźć więcej informacji dotyczących takich ustawień — podobnie jak w zakładce „Pomoc” w przeglądarce internetowej:

 

 

IV. Zgoda na przetwarzanie

Ściśle niezbędne pliki cookie nie wymagają zgody użytkownika.

 

W przypadku plików cookie wydajnościowych, funkcjonalnych i ukierunkowanych wymagana jest zgoda użytkownika przed umieszczeniem ich na jego urządzeniu. Zgody można udzielić, klikając odpowiedni przycisk na wyświetlonym banerze lub przechodząc do Centrum preferencji plików cookie.

 

V. Czy mogę wycofać swoją zgodę?

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody lub chce w dowolnym momencie wycofać zgodę na obsługę plików cookie wydajnościowych, funkcjonalnych lub ukierunkowanych, musi usunąć i zablokować pliki cookie lub wyłączyć ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki (poniżej wskazówki, jak to zrobić), lub zmienić ustawienia w Centrum preferencji plików cookie. Proszę pamiętać, że wyłączenie obsługi tych plików cookie wpłynie na funkcjonalność witryny i może uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji witryny.

 

VI. Jakie pliki cookie wykorzystujemy i dlaczego z nich korzystamy?

Korzystamy z plików cookie „niezbędnych”, „wydajnościowych”, „funkcjonalnych” i „ukierunkowanych”:

 

6.1. Ściśle niezbędne pliki cookie:

Tego rodzaju pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one instalowane wyłącznie w odpowiedzi na działania użytkownika – zmianę preferencji prywatności, zalogowanie lub wypełnienie formularzy. Ustawienia przeglądarki można zmienić, aby zablokować takie pliki cookie lub informować o nich, jednak określone sekcje witryny nie będą wtedy funkcjonować. Takie pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby.

 

Z takich ściśle niezbędnych plików cookie korzystamy w celach identyfikacji i uwierzytelnienia zalogowanych użytkowników, aby upewnić się, że użytkownik łączy się z właściwą usługą w witrynie, gdy wprowadzamy zmiany w jej działaniu oraz w celach bezpieczeństwa.

 

6.2 Wydajnościowe pliki cookie:

Tego rodzaju pliki cookie pozwalają nam liczyć wizyty i źródła ruchu, na podstawie których możemy ocenić i poprawiać wydajność naszej witryny. Dzięki nim wiemy, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, jak użytkownicy poruszają się po witrynie oraz zbieramy informacje i komunikaty błędów. Wszystkie informacje pozyskane przez takie pliki cookie są agregowane, a w związku z tym anonimowe. Jeżeli użytkownik nie zezwoli na obsługę takich plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

 

Wydajnościowe pliki cookie wykorzystujemy do prowadzenia analiz sieciowych i w celach zarządzania błędami – mierząc błędy, które mogą wystąpić.

 

6.3 Funkcjonalne pliki cookie:

Dzięki takim plikom cookie możemy zapewnić lepszą funkcjonalność i personalizację witryny internetowej. Mogą być instalowane przez nas lub strony trzecie, których usługi dodaliśmy do naszych stron. Jeżeli użytkownik nie zezwoli na obsługę takich plików cookie, niektóre lub wszystkie z takich usług mogą nie działać prawidłowo.

 

Zadaniem funkcjonalnych plików cookie jest zapewnienie użytkownikom lepszej funkcjonalności i personalizacji witryny. Tego rodzaju pliki cookie mogą być instalowane przez nas lub strony trzecie, których usługi dodaliśmy do naszych stron.

 

6.4 Ukierunkowane pliki cookie:

Takie pliki cookie rejestrują wizyty użytkowników w witrynie, odwiedzone strony i kliknięte linki. Na ich podstawie dostosowujemy naszą witrynę i wyświetlane reklamy do zainteresowań danego użytkownika. W tym samym celu możemy udostępniać takie informacje stronom trzecim. Tego rodzaju pliki cookie mogą być instalowane za pośrednictwem naszej witryny przez naszych reklamodawców. Takie strony trzecie mogą na ich podstawie tworzyć profil zainteresowań użytkownika i wyświetlać dopasowane reklamy na swoich stronach. Tego rodzaju pliki cookie nie przechowują danych osobowych bezpośrednio, ale opierają się na informacjach jednoznacznie identyfikujących przeglądarkę i urządzenie podłączone do Internetu. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje takich plików cookie, wyświetlanych będzie mniej ukierunkowanych reklam.

 

VII. Przechowywanie

Żywotność pliku cookie lub opartego na podobnej technologii jest różna w zależności od jego celu. Na przykład, plik cookie sesji, który umożliwia funkcjonowanie witryny, będzie obecny na urządzeniu użytkownika wyłącznie podczas wizyty w naszej witrynie, ale innego rodzaju pliki cookie pozostaną na urządzeniu przez dłuższy okres, np. niektóre z funkcjonalnych plików cookie, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika, aby witryna rozpoznała go podczas ponownej wizyty. Więcej informacji o okresach przechowywania plików cookie na urządzeniu można znaleźć w tabeli poniżej.

 

VIII. Aktualizacje naszej Polityki plików cookie

Jeżeli zdecydujemy się na wykorzystywanie plików cookie w inny sposób, będziemy aktualizować naszą Politykę plików cookie. Wszystkie zmiany będą widoczne tutaj.

 

Więcej informacji na temat sposobów, w jakie przetwarzamy dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookie można znaleźć w Polityce prywatności naszej witryny.

 

Pytania lub prośby o udzielenie informacji na temat wykorzystania przez nas plików cookie należy kierować na adres info@spinelsoda.pl.